Show simple item record

Algorithms for Memory-Bus Bandwidth Control on Multi-Core Embedded Platforms with GPU Acceleratorsdc.contributor.advisorSojka Michal
dc.contributor.authorAnton Voznia
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:49Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:49Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-857605149105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87815
dc.description.abstractV této práci jsem popsal problém mezi jádry procesoru při použití jedné sběrnice. Také jsem ukázal různá řešení které už existovaly. Ale hlavně bylo řešení memguard. Popsal jsem tento algoritmus, a porovnal jsem ho s už existujicími řešení PREM a Legacy, jak jsem posal to dále. Abych ukazál odlišnosti, rozšiřil jsem už existujicí benchmarky. Všechny výsledky těchto benchmarků jsou ve grafů nahledné. Pro jednoduší pochopení. Také v teto práci jsem popsal doplňkovou informaci která je užitečná pro pochopení algoritmu memguard: hardware popis, kimpilatory, CPU architektura, nastroje použité mnou.cze
dc.description.abstractIn this work, I described a problem of inter-core interference in using one bus. And I showed different solutions which already exist. But the main focus in on the certain solution memguard. I described the algorithm and compared it with yet existing solutions PREM and Legacy as I showed in the next parts of this work. To demonstrate the differences, I expanded the already exists benchmark. All results of the benchmark's working are in graphs. And it would be clearly understood. Also, here is described any additional information which is useful for understanding the algorithm memguard: hardware description, compilers, CPU architecture, instruments that I used.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCPUcze
dc.subjectPREMcze
dc.subjectmemguardcze
dc.subjectjádrocze
dc.subjectalgoritmuscze
dc.subjectsrovnávací kritériumcze
dc.subjectpaměťcze
dc.subjectintegrovanýcze
dc.subjectsběrnicecze
dc.subjectCPUeng
dc.subjectPREMeng
dc.subjectmemguardeng
dc.subjectcoreeng
dc.subjectalgorithmeng
dc.subjectbenchmarkeng
dc.subjectmemoryeng
dc.subjectembeddedeng
dc.subjectbuseng
dc.titleAlgoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátorycze
dc.titleAlgorithms for Memory-Bus Bandwidth Control on Multi-Core Embedded Platforms with GPU Acceleratorseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDoležal Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record