Show simple item record

Employee Recruitment and Selectiondc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorJana Křečková
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:37Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:37Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-780131014605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87811
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě, posoudit stávající situaci, porovnat ji s předchozími lety a navrhnout doporučení pro zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve firmě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu a vymezuje proces získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část představuje vybranou firmu, analyzuje její proces získávání a výběru zaměstnanců, vyhodnocuje rozhovory s personalistou a zaměstnanci a uvádí návrhy na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the recruitment and selection of employees in the organization. Bachelor thesis consist of two parts – theoretical and practical. The theoretical part is based on literature and defines the process of recruitment and selection of employees. The practical part introduces selected organization a characterizes recruitment and selection of employees in the organization. Practical part is also supported by internal materials of the organization, interviews with personnel officer and with employees of the organization. The target of this thesis is to analyse process of recruitment and selection of employees in the company, assess the current state and compare it with previous years. The result of this bachelor thesis are suggested recommendations and improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZískávání zaměstnancůcze
dc.subjectvýběr zaměstnancůcze
dc.subjectřízení lidských zdrojůcze
dc.subjectEmployee recruitmenteng
dc.subjectemployee selectioneng
dc.subjecthuman resource managementeng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnancůcze
dc.titleEmployee Recruitment and Selectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirkovská Blanka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record