Show simple item record

Learning with Weak Annotations for Text in the Wild Detection and Recognitiondc.contributor.advisorMatas Jiří
dc.contributor.authorKlára Janoušková
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:26Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-857604978905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87751
dc.description.abstractV této práci představujeme metodu využívající slabě anotované obrázky pro vylepšení systémů pro extrakci textu. Slabá antoace spočívá v seznamu textů, které se v daném obrázku mohou vyskytovat, ale nevíme kde. Metoda používá libovolný existující systém pro rozpoznávání textu k získání oblastí, kde se pravděpodobně vyskytuje text, spolu s ne nutně správným přepisem. Výsledkem procesu zahrnujícího párování nepřesných přepisů se slabými anotacemi a prohledávání okolí vedené Levenshtein vzdáleností jsou skoro bezchybně lokalizované texty, se kterými dále zacházíme jako s pseudo-anotacemi využívanými k učení. Aplikování metody na dva slabě anotované datasety a doučení použitého systému pomocí získaných pseudo-anotací ukazuje, že námi navržený proces konzistentně zlepšuje přesnost rozpoznávání na různých datasetech (jiných doménách) běžně využívaných k testování a velmi výrazně zvyšuje přesnost na stejném datasetu. Metodu lze použít iterativně.cze
dc.description.abstractIn this work, we present a method for exploiting weakly annotated images to improve text extraction pipelines. The weak annotation of an image is a list of texts that are likely to appear in the image without any information about the location. An arbitrary existing end-to-end text recognition system is used to obtain text region proposals and their, possibly erroneous, transcriptions. A process that includes imprecise transcription to annotation matching and edit distance guided neighbourhood search produces nearly error-free, localised instances of scene text, which we treat as ``pseudo ground truth'' used for training. We apply the method to two weakly-annotated datasets and use the obtained pseudo ground truth to re-train the end-to-end system. The process consistently improves the accuracy of a state of the art recognition model across different benchmark datasets (image domains) as well as providing a significant performance boost on the same dataset, further improving when applied iteratively.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdetekce a rozpoznávání textucze
dc.subjectučení s neúplnou informacícze
dc.subjecttext detection and recognitioneng
dc.subjectweakly-supervised learningeng
dc.titleUčení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazechcze
dc.titleLearning with Weak Annotations for Text in the Wild Detection and Recognitioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Lukáš
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record