Show simple item record

Thermal Analysis of Low-Temperature Lead-Free Solder Alloydc.contributor.advisorVeselý Petr
dc.contributor.authorAnna Kadlecová
dc.date.accessioned2020-06-10T11:12:49Z
dc.date.available2020-06-10T11:12:49Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-857605363505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87689
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou bezolovnaté pájecí slitiny na bázi cínu a bismutu s přidaným galliem. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se pájení a principy fázorových diagramů. Druhá část je věnována samotnému experimentu. Jsou zde vysvětleny metody všech provedených analýz – diferenciální skenovací kalorimetrie, Vickersova zkouška tvrdosti a skenovací elektronová mikroskopie. Následně je zde popsáno, jak jednotlivé analýzy probíhaly a jaké výsledky přinesly. Poslední část je část ekonomická, ve které jsou zhodnoceny a porovnány náklady na dvě pájecí zařízení, jejichž koupi zvažuje Katedra technologií.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of lead-free solder alloy based on tin and bismuth with added gallium. The thesis is divided into three parts. The first part explains the basic concepts of soldering and the principles of phasor diagrams. The second part is devoted to the experiment itself. There are explained methods of all performed analyzes – differential scanning calorimetry, Vickers hardness test and scanning electron microscopy. Subsequently, there is described how the individual analyzes proceeded and what the results brought. The last part is the economic part, in which the costs of two soldering equipment are calculated and compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezolovnaté pájenícze
dc.subjectBiSnGa slitinycze
dc.subjectdiferenciální skenovací kalorimetriecze
dc.subjecthorkovzdušná přetavovací peccze
dc.subjectskenovací elektronová mikroskopiecze
dc.subjecttermická analýzacze
dc.subjectVickersova zkouška tvrdosticze
dc.subjectzařízení pro pájení v paráchcze
dc.subjectBiSnGa solderseng
dc.subjectdifferential scanning calorimetryeng
dc.subjecthot air remelting furnaceeng
dc.subjectlead-free solderingeng
dc.subjectscanning electron microscopyeng
dc.subjectthermal analysiseng
dc.subjectvapor soldering equipmenteng
dc.subjectVickers hardness methodeng
dc.titleTermická analýza nízkotavitelné bezolovnaté pájecí slitinycze
dc.titleThermal Analysis of Low-Temperature Lead-Free Solder Alloyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimek Miroslav
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record