Show simple item record

Influence of Charging Systems for Electric Vehicles on Voltage and Power Conditions of Low-Voltage Distribution Networkdc.contributor.advisorLipčák Ondřej
dc.contributor.authorMichal Řehoř
dc.date.accessioned2020-06-10T11:12:03Z
dc.date.available2020-06-10T11:12:03Z
dc.date.issued2020-06-08
dc.identifierKOS-857605018505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87653
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem nabíjecích systémů pro elektromobily na distribuční síť nízkého napětí. Práce je vsazena do prostředí České republiky. Teoretickou částí práce je zmapování systémů dobíjení elektromobilů. Jsou zde zahrnuty vlastnosti dobíjení pomocí střídavého, či stejnosměrného napětí, dobíjecí režimy specifikované Evropskou unií a souhrn typů konektorů určených k nabíjení. Praktickou částí práce je vytvoření modelu reálné distribuční sítě a provedení simulací určujících dostatečnost dimenzování této sítě na dobíjení elektromobilů v domácnostech. Je zde také provedena simulace rekonstruované sítě a její porovnání se sítí původní.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the influence of electromobility charging systems on the low voltage distribution network. The work is set to the environment of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is the summary of electric car charging systems. It includes the properties of charging using AC or DC voltage, charging modes specified by the European Union and a summary of the types of the charging connectors. The practical part of the thesis is the creation of a model of a real distribution network and the implementation of simulations determining the sufficiency of the dimensioning of this network for charging electric cars in households. There is also a simulation of the reconstructed network and its comparison with the original network.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektromobilitacze
dc.subjectnabíjenícze
dc.subjectwall boxcze
dc.subjectEIC 62196cze
dc.subjectkonektorcze
dc.subjectType1cze
dc.subjectType 2cze
dc.subjectType 3cze
dc.subjectCCS Combocze
dc.subjectdobíjecí stanicecze
dc.subjectdistribuční síťcze
dc.subjectodběrný koeficientcze
dc.subjectjednofázové nabíjenícze
dc.subjecttransformátorcze
dc.subjectvodičecze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectpokles napětícze
dc.subjectmaximální proudcze
dc.subjectpočet odběratelůcze
dc.subjectElectromobilityeng
dc.subjectchargingeng
dc.subjectwall boxeng
dc.subjectEIC 62196eng
dc.subjectconnectoreng
dc.subjectType1eng
dc.subjectType 2eng
dc.subjectType 3eng
dc.subjectCCS Comboeng
dc.subjectcharging stationeng
dc.subjectdistribution networkeng
dc.subjectconsumption coefficienteng
dc.subjectsingle-phase chargingeng
dc.subjecttransformereng
dc.subjectwireseng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectvoltage dropeng
dc.subjectmaximum currenteng
dc.subjectnumber of customerseng
dc.titleVliv nabíjecích systémů pro elektromobily na napěťové a výkonové poměry distribuční sítě nízkého napětícze
dc.titleInfluence of Charging Systems for Electric Vehicles on Voltage and Power Conditions of Low-Voltage Distribution Networkeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČerňan Martin
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record