Show simple item record

Using Nexys4 Kit to Measure the Temperature and to Control the Heating System in a Housedc.contributor.advisorLafata Pavel
dc.contributor.authorOndřej Janovský
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:58Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:58Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-773337322105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87602
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje modelovému návrhu automatického zařízení pro energeticky efektivní řízení teploty v rodinném domě pomocí rekuperační jednotky. Jako platforma je využit kit Nexys 4™ FPGA Board s programovatelným hradlovým polem naprogramovaným v jazyce VHDL. Práce nastiňuje princip funkce systému, způsob získávání údajů o teplotách pomocí čidla DS18B20. Dále je popsán způsob zobrazení naměřených teplot na sedmisegmentový displej a uživatelské ovládání systému.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the model design of an automatic device for energy-efficient temperature control in a family house using a recuperation unit. As a platform, the Nexys 4-FPGA Board with a field programmable gate array programmed in VHDL. The thesis outlines the main functions of the system, the method of obtaining temperature data using the DS18B20 temperature sensor. Furthermore, the method of displaying measured temperatures on a seven-segment display and efficient control of the system is described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVHDLcze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectNexys4cze
dc.subjectDS18B20cze
dc.subjectrekuperační jednotkacze
dc.subjectventilacecze
dc.subjecttopenícze
dc.subjectenergetická efektivitacze
dc.subjectsedmisegmentový displejcze
dc.subjectletní režimcze
dc.subjectzimní režimcze
dc.subjectVHDLeng
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectNexys4eng
dc.subjectDS18B20eng
dc.subjectrecuperation uniteng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectenergy efficiencyeng
dc.subjectseven-segment displayeng
dc.subjectsummer modeeng
dc.subjectwinter modeeng
dc.titleDemonstrace řízení teploty v rodinném domě na základě měření teploty s využitím přípravku Nexys4cze
dc.titleUsing Nexys4 Kit to Measure the Temperature and to Control the Heating System in a Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePehnelt Tomáš
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record