Show simple item record

New Peri-Urban Housing Formsdc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorKristina Ullmannová
dc.date.accessioned2020-06-10T10:21:46Z
dc.date.available2020-06-10T10:21:46Z
dc.date.issued2020-05-28
dc.identifierKOS-513753296305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87577
dc.description.abstractRozšiřování výstavby do krajiny v okolí měst je trendem s mnoha často negativními důsledky pro udržitelnost prostředí. Pro potřebné usměrňování tohoto trendu je třeba řešení v několika měřítkových úrovních. Prostředky k řešení leží ve zvyšování rezidenční hustoty zástavby vhodnou formou, tvorbě kvalitních veřejných prostranství i udržitelnost výstavby, která bude mít formu přiměřenou pro své prostředí a krajinu. Jako vhodný nástroj v měřítku souboru staveb se jeví výstavba komponované kompaktní nízkopodlažní rezidenční zástavby - low-rise high-density. Práce předkládá historii uvažování o tomto konceptu a na základě vlastní metody popisuje, kvalitativně hodnotí a srovnává příklady této zástavby tak, aby bylo možno potvrdit a blíže poznat její možné přínosycze
dc.description.abstractThe expansion of cities into their surrounding countryside is a trend with many negative consequences for environmental sustainability. We need solutions in multiple scale levels. Increasing the residential density in proper form, creation of high-quality public spaces and building in a form appropriate for their environment and landscape are the means to mitigate the trend. Low-rise high-density residential development seems to be a suitable tool in the scale of building groups. The thesis presents a history of thinking about this concept and, on the basis of an own method, describes, qualitatively evaluates and compares examples of this development so that it is possible to confirm and study in detail its benefits.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnízkopodlažní bydlenícze
dc.subjectsuburbanizacecze
dc.subjecthustota zástavbycze
dc.subjectobytné prostředícze
dc.subjectobytná kvalitacze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectudržitelný rozvojcze
dc.subjectdružstevní bydlenícze
dc.subjectlow-rise high-density housingeng
dc.subjectsuburban housingeng
dc.subjectliving environmenteng
dc.subjectliveable qualityeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectsustainable developmenteng
dc.subjecthousing cooperativeseng
dc.titleNové formy příměstského bydlení.cze
dc.titleNew Peri-Urban Housing Formseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeStempel Ján
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record