Show simple item record

Statistical analysis of the spatiotemporal processesdc.contributor.advisorHelisová Kateřina
dc.contributor.authorAnna Pidnebesna
dc.date.accessioned2020-03-08T21:11:55Z
dc.date.available2020-03-08T21:11:55Z
dc.date.issued2020-02-26
dc.identifierKOS-538154714105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86999
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, s cílem získat co nejvíce informací užitečných pro logistiku těchto úřadů. V práci se zaměřujeme jak na modelování tohoto procesu, tak na hledání závislostí mezi různými typy korespondence. Na data přitom nahlížíme jako na realizaci časoprostorového bodového procesu, přičemž ukazujeme, že známé modely jako např. Coxův proces nebo Poissonovo rozdělení nelze v této situaci použít, tudíž je potřeba využít méně standardních přístupů. Analýza pouze časové části procesu se pak provádí metodou change point, lineárním regresním modelem a vektorovým autoregresním modelem.cze
dc.description.abstractIn this thesis, the theory of spatiotemporal processes is applied to the analysis of two real-world phenomena. One of them is the process of submissions to municipalities in the Czech Republic. The aim of the analysis is to find out as much as possible of potentially useful information for municipalities functioning. We focus on the modelling of the process and finding helpful consistent patterns in the data. A wide range of approaches is used in this task. We start from modelling of the process as a spatiotemporal point pattern and show that generally used approaches, such as modelling using the Cox process, or modelling using the Poisson distribution, cannot be applied for this task. The analysis of the temporal part of the process is carried out through the change point techniques, linear regression model and vector autoregressive model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčasoprostorový procescze
dc.subjectvícerozměrné časové řadycze
dc.subjectodhad neuronální aktivitycze
dc.subjectdekonvoluční metodycze
dc.subjectfunkce intenzitycze
dc.subjectK-funkcecze
dc.subjectpárová korelační funkcecze
dc.subjectbod změnycze
dc.subjectDantzig Selectorcze
dc.subjectLASSOcze
dc.subjectupravené Akaikeova informační kritériacze
dc.subjectBayesovská informační kritériacze
dc.subjectefektivní konektivitacze
dc.subjectfunkční zobrazování magnetickou rezonancícze
dc.subjecthemodynamická odpověďcze
dc.subjectspatiotemporal point processeng
dc.subjectmultivariate time serieseng
dc.subjectneuronal activity estimationeng
dc.subjectdeconvolution methodseng
dc.subjectintensity functioneng
dc.subjectK-functioneng
dc.subjectpair-correlation functioneng
dc.subjectchange pointeng
dc.subjectDantzig Selectoreng
dc.subjectLASSOeng
dc.subjectadjusted Akaike Information Criterioneng
dc.subjectBayesian Information Criterioneng
dc.subjecteffective connectivityeng
dc.subjectfunctional magnetic resonance imagingeng
dc.subjecthemodynamic responseeng
dc.titleStatistická analýza časoprostorových procesůcze
dc.titleStatistical analysis of the spatiotemporal processeseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKremláček Jan
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record