Show simple item record

Adhesion and Resistance to Water of Asphalt Mixtures - Effect of Fillers and Adhesion Promotersdc.contributor.advisorValentin Jan
dc.contributor.authorLucie Lejskeová
dc.date.accessioned2020-02-12T23:51:24Z
dc.date.available2020-02-12T23:51:24Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-880324406405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86761
dc.description.abstractDiplomová práce Přilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí – vliv filerů a přilnavostních přísad se věnuje problematice ztráty přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem v důsledku nepříznivého působení vody, včetně přínosu, který na omezení této ztráty mají vybrané přilnavostní přísady či atypické přídavné filery. Práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol. První část je věnované popisu jednotlivých použitých složek asfaltové směsi, konkrétně kamenivu, asfaltovému pojivu, fileru a přilnavostním přísadám. Druhá a třetí část obsahují teoretické poznatky v oblasti přilnavosti a odolnosti asfaltových směsí vůči negativnímu působení vody a současně se věnují popisu provedených zkoušek v praktické části. Předposlední část obsahuje experimentálně naměřené hodnoty vybraných charakteristik a jejich vzájemné porovnání, včetně komentářů k výsledkům dílčích zkoušek. Práci uzavírá shrnutí poznatků z předchozích kapitol.cze
dc.description.abstractThe master thesis Adhesion and Resistance to Water Immersion of Asphalt Mixtures – Effect of Fillers and Adhesion Promoters is dedicated to the description of the problem with loss of adhesion between aggregate and asphalt bituminous binder due to adverse effect of water, including the benefits of selected adhesion promoters or non - traditional mineral fillers on limitations of such losses. The thesis is divided into five main chapters. The first part presents description of the used specific materials of the asphalt mixtures, namely aggregates, bituminous binder, filler and adhesion promoters. The second ant the third part is focused on theoretical findings in the field of adhesion and resistance to negative water immersion effects on asphalt mixtures and at the same time includes description of performed tests in the practical part. The penultimate part contains experimentally measured values of selected characteristics and their mutual comparison and assessment, including commentaries to the results of particular tests. The thesis is closed with the summary of the findings from the previous chapters.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpřilnavostcze
dc.subjectodolnost proti účinkům vodycze
dc.subjectasfaltcze
dc.subjectkamenivocze
dc.subjectasfaltová směscze
dc.subjectpojivocze
dc.subjectvodacze
dc.subjectodolnostcze
dc.subjectfilercze
dc.subjectodpraškycze
dc.subjectpřilnavostní přísadacze
dc.subjectadhesioneng
dc.subjectresistance to water immersioneng
dc.subjectbitumeneng
dc.subjectaggregateeng
dc.subjectasphalt mixtureeng
dc.subjectwatereng
dc.subjectanti-stripping agentseng
dc.subjectadhesion promoterseng
dc.subjectfillereng
dc.subjectstone dusteng
dc.subjectstrippingeng
dc.titlePřilnavost a odolnost proti účinkům vody u asfaltových směsí - vliv filerů a přilnavostních přísadcze
dc.titleAdhesion and Resistance to Water of Asphalt Mixtures - Effect of Fillers and Adhesion Promoterseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDašek Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record