Show simple item record

Resilient residential building - assessment of resilience and design of improvement measuresdc.contributor.advisorLupíšek Antonín
dc.contributor.authorAdam Vítovský
dc.date.accessioned2020-02-11T23:52:14Z
dc.date.available2020-02-11T23:52:14Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-982515860105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86732
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením resilience bytových domů, zejména problematikou energetické náročnosti budov a kvality větracího vzduchu. Na vybraném návrhu bytového domu je na základě metodiky RESBy provedeno vyhodnocení energetické náročnosti budovy a kvality větracího vzduchu. Dle požadavků metodiky je pro určení energetické náročnosti budovy vytvořen simulační model v programu DesignBuilder. Následně jsou navržena opatření, která vedou ke zlepšení návrhu a jsou v souladu s použitou metodikou. V závěru práce jsou oba stavy porovnány a vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with assessment of resilience of residential buildings. It mainly focuses on energy consumption and indoor air quality control. The RESBy methodology is used to assess energy consumption and indoor air quality control on selected residential building draft. A simulation model is created in DesignBuilder software in order to analyse energy consumption. Improvements are made after that to make the draft more energy efficient. The improvements are in conformity with the methodology. In conclusion, both states are compared and evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectResilientní bytový důmcze
dc.subjectmetodika RESBycze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectDesignBuildercze
dc.subjectResilinet residential buildingeng
dc.subjectRESBy methodologyeng
dc.subjectenergy consumptioneng
dc.subjectrenewable energy sourceseng
dc.subjectDesignBuildereng
dc.titleResilientní bytový dům - hodnocení resilience bytových domů a návrh opatřenícze
dc.titleResilient residential building - assessment of resilience and design of improvement measureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeShemelin Viacheslav
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record