Show simple item record

Increasing capacity of the Baťa canal in the Veselí nad Moravou - Vnorovy.dc.contributor.advisorFošumpaur Pavel
dc.contributor.authorJakub Hajdina
dc.date.accessioned2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.available2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-982513500005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86690
dc.description.abstractVýsledkem mé diplomové práce je variantní řešení zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem historie a současnosti Baťova kanálu a záměru v okolí města Veselí nad Moravou. V úvodu praktické části shromažďuji veškeré potřebné údaje pro vhodné návrhy variant. Následně popisuji postupy hydrotechnických výpočtů k jednotlivým variantám, jejich výsledky a technicky popisuji jednotlivé varianty. V závěru diplomové práce zhodnocuji vhodnost jednotlivých variant z různých hledisek.cze
dc.description.abstractThe result of my diploma thesis is a variant solution of capacity increase of the Baťa Canal in the section Veselí nad Moravou – Vnorovy. The theoretical part consists of the introduction into the issue by describing the history and present of the Baťa Canal and the intention around Veselí nad Moravou. The practical part firstly describes all necessary data for suitable variant proposals. Then I describe the procedures of hydrotechnical calculations for individual variants, their results and technically describe individual variants. Finally, individual variants is assessed the suitability from different points of view.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBaťův kanálcze
dc.subjectplavební komoracze
dc.subjectříční úpravycze
dc.subjectplavební dráhacze
dc.subjectřeka Moravacze
dc.subjectpřímé plnění a prázdnění plavební komorycze
dc.subjectplavební cestacze
dc.subjectčekací stánícze
dc.subjectjezcze
dc.subjectBaťa Canaleng
dc.subjectlock chambereng
dc.subjectriver modificationseng
dc.subjectfairwayeng
dc.subjectMorava rivereng
dc.subjectdirect filling and emptying of lock chambereng
dc.subjectnavigation waterwayeng
dc.subjectwaiting standeng
dc.subjectweireng
dc.titleZkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Vnorovycze
dc.titleIncreasing capacity of the Baťa canal in the Veselí nad Moravou - Vnorovy.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBoříková Kateřina
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record