Show simple item record

Alternative design of highway bridge on D3 over Hodejovice creek



dc.contributor.advisorVráblík Lukáš
dc.contributor.authorZuzana Ferstová
dc.date.accessioned2020-02-10T23:51:26Z
dc.date.available2020-02-10T23:51:26Z
dc.date.issued2020-02-10
dc.identifierKOS-695600023005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86672
dc.description.abstractPředmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou variantách lišících se uložením konstrukce, včetně návrhu předpětí a následného posouzení. Hlavní důraz je kladen na návrh a optimalizaci předpětí.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor is the alternative design of prestressed bridge with three spans on Highway D3 over Hodejovice creek. The result of the work is an alternative design of the construction, which is prepared in two variants, which are stored in the structure, including the design of prestressing and subsequent assessment. The main influence is on design and optimization of prestressing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMostcze
dc.subjectdálnicecze
dc.subjectdálniční mostcze
dc.subjectdeskový mostcze
dc.subjectnávrh mostucze
dc.subjectpředpjatý betoncze
dc.subjectpředpjatý mostcze
dc.subjectbetonová konstrukcecze
dc.subjectBridgeeng
dc.subjecthighwayeng
dc.subjecthighway bridgeeng
dc.subjectslab bridgeeng
dc.subjectbridge designeng
dc.subjectprestessed concreteeng
dc.subjectprestressed bridgeeng
dc.subjectconcrete constructioneng
dc.titleAlternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potokcze
dc.titleAlternative design of highway bridge on D3 over Hodejovice creekeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGřunděl Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item













This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record