Show simple item record

Business plan for startupdc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorJana Trojanová
dc.date.accessioned2020-02-06T23:52:05Z
dc.date.available2020-02-06T23:52:05Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-878879685905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86603
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro nově vznikající projekční kancelář, která bude působit v oboru dopravních staveb. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů a struktury podnikatelského plánu. Praktická část potom aplikuje danou strukturu na prostředí konkrétního podniku. Výsledkem je komplexní dokument, který je předán majitelům společnosti a poslouží jako podklad pro rozhodování o založení reálného podniku.cze
dc.description.abstractThe aim of the master thesis is to create a business plan for a newly emerging project office, which will operate in the field of transport construction. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part describes the basic terms and structure of the business plan. The practical part then applies the structure to the specific business. The result is a comprehensive document, which is handed over to owners of the company and will serve them as a basis for decision-making process on establishing a real company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpodnikcze
dc.subjectpodnikatelský pláncze
dc.subjectveřejná zakázkacze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectbusinesseng
dc.subjectbusiness planeng
dc.subjectprocurementeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.subjectmarketingeng
dc.titlePodnikatelský plán na založení podnikucze
dc.titleBusiness plan for startupeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record