Show simple item record

Automatic Creation of Models for Virtual Realitydc.contributor.advisorKlán Petr
dc.contributor.authorFilip Pavlas
dc.date.accessioned2020-02-06T23:51:41Z
dc.date.available2020-02-06T23:51:41Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-762877574505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86585
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a implementací metody vhodné pro generování trojrozměrného modelu ze sekvence dvojrozměrných snímků. V rámci rešerše jsou popsané současné možnosti generování modelů a to jak konvenčními metodami, tak metodami patřící do oblasti umělé inteligence. Na základě požadavků a poznatků získaných v rešerši je vybrána konvenční existující metoda. Tato metoda je přenesena do nového prostředí a její stěžejní části jsou nahrazeny metodami z oblasti umělé inteligence s cílem zvýšit kvalitu výstupu, nebo výpočet urychlit. Metoda je majoritně implementována v jazyce C#, jeden modul je pak implementován v C++. Implementace je podpořena knihovnami Eigen, Sophus a CNTK.cze
dc.description.abstractThis work deals with the design and implementation of a method suitable for generating a three-dimensional model from a sequence of two-dimensional images. In the research there are described current possibilities of generating models by both conventional methods and methods belonging to the field of artificial intelligence. Based on the requirements and knowledge gained in the research, a conventional existing method is selected. This method is transferred to a new environment and its core parts are replaced by artificial intelligence methods to improve the output quality or accelerate the calculation. Method is mostly implemented in C# language, one module is implemented in C++. The implementation is supported by the Eigen, Sophus and CNTK libraries.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvizuální odometriecze
dc.subjectmonokulární SLAMcze
dc.subjectgenerování 3D modelucze
dc.subjectSFMcze
dc.subject2D do 3Dcze
dc.subjectgenerativní konvoluční sítěcze
dc.subjectgenetické algoritmycze
dc.subjectCNTKcze
dc.subjectSophuscze
dc.subjectC#cze
dc.subjectvisual odometryeng
dc.subjectmonocular SLAMeng
dc.subjectgenerated 3D modelseng
dc.subjectSFMeng
dc.subject2D to 3Deng
dc.subjectgenerative convolution networkseng
dc.subjectgenetic algorithmseng
dc.subjectCNTKeng
dc.subjectSophuseng
dc.subjectC#eng
dc.titleAutomatické generování modelů pro virtuální realitucze
dc.titleAutomatic Creation of Models for Virtual Realityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record