Show simple item record

Structural analysis of selected elements of New theatre in Pilsendc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorTereza Genserová
dc.date.accessioned2020-02-04T23:51:38Z
dc.date.available2020-02-04T23:51:38Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.identifierKOS-982514807205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86391
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na statické řešení vybraných částí na budově Nového divadla v Plzni. Hlavní částí práce je návrh dvou stěnových nosníků, který byl proveden pomocí metody příhradové analogie. Pro posouzení na mezní stav použitelnosti je použita nelineární analýza metodou konečných prvků. Dále je navrženo vyztužení stěny provozní budovy, která je oslabena velkým množstvím nepravidelně rozmístěných otvorů. Na závěr je zhodnocena možnost alternativního návrhu zastřešení provaziště s použitím betonových vazníků.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on structural solutions of selected parts on New theatre in Pilsen. The main part of the thesis is the design of two deep beams, which was carried out using the strut-and-tie method. Non-linear finite element analysis is used for serviceability limit state check. Furthermore, the reinforcement of the wall of the operational building is designed; the wall is weakened by a large number of irregularly spaced openings. In the end, the possibility of alternative design of roofing of theatrical rigging system with the use of concrete trusses is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezobetoncze
dc.subjectstěnový nosníkcze
dc.subjectpříhradová analogiecze
dc.subjectželezobetonová stěnacze
dc.subjectželezobetonový vazníkcze
dc.subjectReinforced concreteeng
dc.subjectdeep beameng
dc.subjectstrut and tie modelseng
dc.subjectreinforced concrete walleng
dc.subjectreinforced concrete trusseng
dc.titleStatické řešení vybraných prvků na budově Nového divadla v Plznícze
dc.titleStructural analysis of selected elements of New theatre in Pilseneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSedláček Břetislav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record