Show simple item record

Magnetic Optics for 20 kHz Electron Beam Used for Sample High Heat Flux Loadingdc.contributor.advisorProkůpek Jan
dc.contributor.authorAdam Jedlička
dc.date.accessioned2020-02-04T10:51:12Z
dc.date.available2020-02-04T10:51:12Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-778211444705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86367
dc.description.abstractZařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání vysokovýkonný elektronový paprsek, který se rozmítá po testovaném povrchu. Cílem této bakalářské práce je sestrojit algoritmus, který zajistí, že vystřelené elektrony, které mají testovanou komponentu zahřát, dopadnou do správného místa a pod správným úhlem. Dráha elektronů na zařízení HELCZA je ovlivňována magnetickým polem cívek umístěných na vnějším povrchu vakuové nádoby.cze
dc.description.abstractThe HELCZA experiment is dedicated to testing of components used as a first barrier for tokamak plasma. In future it will be dedicated to testing of first wall components of ITER thermonuclear reactor. High frequency electron beam is used for cyclic heat stressing of the tested material. the goal of this thesis is to create an algorithm, which will make sure that the electrons, which are supposed to heat the tested component, will land in the correct location under correct angle. The trajectory of the electrons is influenced by magnetic field of coils located on the outer surface of vacuum container.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAlgoritmuscze
dc.subjectHELCZAcze
dc.subjectmagnetické polecze
dc.subjectcívkycze
dc.subjectAlgorithmeng
dc.subjectHELCZAeng
dc.subjectmagnetic fieldeng
dc.subjectcoilseng
dc.titleMagnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorkůcze
dc.titleMagnetic Optics for 20 kHz Electron Beam Used for Sample High Heat Flux Loadingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBřeň David
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record