Show simple item record

The solving of core degassing by 3D printed mouldsdc.contributor.advisorHerman Aleš
dc.contributor.authorEduard Dvořák
dc.date.accessioned2020-01-31T23:51:39Z
dc.date.available2020-01-31T23:51:39Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifierKOS-883223096705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86274
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou výroby slévárenských forem a jader za pomoci aditivních technologií. Konkrétně se zaměřuje na technologii 3D tisku pískových forem a jader pro odlévání kovů. Nejprve jsou v práci uvedeny různé metody 3D tisku pískových forem, dále pak různé systémy tiskáren od největších výrobců. V experimentální části byla navržena metoda ke zjištění závislosti vývoje plynů u 3D tištěních jader a proveden pokus o návrh řešení odvodu plynů z formy. K vyhodnocení vývoje a množství plynů v odlitku bylo použito metod metalografického zkoumání.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the manufacture of foundry moulds and cores using additive technologies. The 3D sand printing is a technology that is primarily used for manufacturing sand moulds and cores for metal casting. The thesis defines the different ways of 3D sand printing as well as different printer systems from the largest manufacturers. In the experimental part was proposed a method to determine the dependence of gas evolution in 3D printing cores and try to propose a solution for the removal of gases from the mold. Metallographic examination methods were used to evaluate the evolution and quantity of gases in the casting.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectpískové formy a jádracze
dc.subjectslévárenstvícze
dc.subjectadditive technologyeng
dc.subject3D sand printeng
dc.subjectsand mould and coreeng
dc.subjectcastingeng
dc.titleŘešení odplynění jader u 3D tištěných foremcze
dc.titleThe solving of core degassing by 3D printed mouldseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHoráček Libor
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record