Show simple item record

Waste gasification - a techno-economic study



dc.contributor.advisorKrátký Lukáš
dc.contributor.authorMartin Pekař
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:25Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:25Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-862651619605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86217
dc.description.abstractTato diplomová práce se v první části zabývá rešerší, která popisuje biomasu, její využití a vlastnosti. Dále je popisován proces zplyňování, se zaměřením na porovnání zplyňovacích generátoru (gasifikátorů). V druhé části se zaměřuje na hmotnostní, energetickou, a hlavně ekonomickou bilanci pro vybranou technologii, jejíž výstupem je zhodnocení rentability a doby návratnosti zplyňovacího procesu biomasy. Výpočty jsou provedeny pro dva případy media, vzduchu a páry. Kde následně je uvedeno porovnání procesů při působení těchto dvou medii. Posledním krokem je úvaha o celkové technologii a citlivostní analýza, která ukazuje vlivy jednotlivých surovin na rentabilitu projektu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis in its first part deals with literature search which describes biomass, its use and characteristics. Further, the gasification process is described, focusing on the comparison of gasification generators (gasifiers). In the second part the thesis is focused on weight, energy and especially economic balance for selected technology, the output of which is an evaluation of profitability and payback time of the biomass gasification process. Calculations are made for two cases, air media and steam media, where sequentially a comparison of the processes in the action of the two media is given. Last step of the thesis is a reflection on the overall technology and sensitivity analysis, which shows the effects of individual raw materials on the profitability of the project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbiomasacze
dc.subjectodpadcze
dc.subjectzplyňovánícze
dc.subjectbilancecze
dc.subjectgasifikátorcze
dc.subjectdoba návratnosticze
dc.subjectbiomasseng
dc.subjectwasteeng
dc.subjectgasificationeng
dc.subjectbalanceeng
dc.subjectgasifiereng
dc.subjectpayback timeeng
dc.titleTechnicko-ekonomická studie technologie gasifikace odpaducze
dc.titleWaste gasification - a techno-economic studyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSlezak Radoslaw
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item












This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record