Show simple item record

Appropriate Approaches to UX Design for Designing Children's Applicationsdc.contributor.advisorPavlíček Josef
dc.contributor.authorYaroslava Sydorenko
dc.date.accessioned2020-01-30T23:51:28Z
dc.date.available2020-01-30T23:51:28Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-695599741805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86175
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hledáním typických chyb v návrhu uživatel-ského rozhraní aplikací určených pro děti předškolního věku, jejich popisem a návrhem vzorového řešení pro jejich odstranění. Daný problém je řešen testováním použitelnosti pomocí uživatelů zkoumané cílové skupiny. Nejprve byly prozkoumány již existující vhodné dětské aplikace a definovány nalezené chyby v jejich rozhraní. Poté jsou aplikace testovány na participantech zvolené cílové skupiny. Na základě zpracovaných materiálů jsou navržena vzorová řešení. Výstupem práce je specifikace metodik UX designu, zaměřených přímo na vývoj dětských aplikací.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with finding typical mistakes in the design of user interface of applications designed for preschool children, their description and proposal of a sample solution for their removal. The problem is solved by usability testing by users of the target group. At first, the existing suitable children's applications were examined and errors found in their interface were defined. Then the applications are tested on the participants of the selected target group. Sample solutions are proposed based on the received data. The output of this work is the specification of UX design methodologies focused directly on the development of children's applications.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinterakce člověk-počítačcze
dc.subjectuživatelské rozhranícze
dc.subjectdětské aplikacecze
dc.subjecttestování použitelnosticze
dc.subjectspokojenost uživatelůcze
dc.subjectUX designcze
dc.subjectspecifikace metodikcze
dc.subjecthuman-computer interactioneng
dc.subjectuser interfaceeng
dc.subjectchildren's applicationseng
dc.subjectusability testingeng
dc.subjectuser's satisfactioneng
dc.subjectUX designeng
dc.subjectmethod specificationeng
dc.titleVhodné přístupy UX Designu při návrhu dětských aplikacícze
dc.titleAppropriate Approaches to UX Design for Designing Children's Applicationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record