Show simple item record

Optimization of parking policy and escort of school children in Milovicedc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorAndreas Papadopulos
dc.date.accessioned2019-09-11T22:52:24Z
dc.date.available2019-09-11T22:52:24Z
dc.date.issued2019-09-11
dc.identifierKOS-780129229705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85339
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské a základní školy "Juventa" v Milovicích. Na základě údajů získaných z provedených průzkumů, jejich zpracováním a vyhodnocením je cílem dopravu zoptimalizovat do stavu, který vyhovuje příslušným normám, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požadavkům dané lokality na základě jejího charakteru a počtu obyvatel v ní žijících. Návrh řešení dojížďky dětí do škol je navrhnut především s důrazem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, se zlepšením podmínek pro nemotorové druhy dopravy a veřejnou dopravu oproti současnému stavu.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Optimization of parking policy and escort of school children in Milovice" is an analysis of the current state of stationary traffic in the area of Mladá, analysis of traffic intensity and characteristics near kindergarten and elementary school "Juventa" in Milovice. Based on data obtained from surveys, their processing and evaluation, the objective is to optimize the traffic to a state that complies with the relevant standards, safety and smoothness of road traffic and the requirements of this particular locality based on its character and population. The proposal of school commuting solutions is designed primarily with an emphasis on the safety of all road users, with improved conditions for non-motorized modes of transport and public transport compared to current situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMilovicecze
dc.subjectstudiecze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectdojížďka do školcze
dc.subjectdopravní průzkumycze
dc.subjectdoprava v kliducze
dc.subjectorganizace dopravycze
dc.subjectzklidňování dopravycze
dc.subjectcyklotrasycze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectMiloviceeng
dc.subjectstudyeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectschool commuteeng
dc.subjecttraffic surveyseng
dc.subjectstationary trafficeng
dc.subjecttraffic organizationeng
dc.subjecttraffic calmingeng
dc.subjectcycle routeseng
dc.subjectpublic transporteng
dc.titleOptimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicíchcze
dc.titleOptimization of parking policy and escort of school children in Miloviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVitouš David
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record