Show simple item record

Effective quantum dynamics in thin domains with non-homogeneity

dc.contributor.advisorKrejčiřík David
dc.contributor.authorRomana Kvasničková
dc.date.accessioned2019-09-10T10:51:25Z
dc.date.available2019-09-10T10:51:25Z
dc.date.issued2019-09-05
dc.identifierKOS-778483533405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85311
dc.description.abstractCílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s metrikou v tenkých páscích s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou jako samosdružený operátor na Hilbertově prostoru pomocí přidružené kvadratické formy. Dále zkoumáme konvergenci tohoto operátoru k jednodimenzionálnímu efektivnímu modelu, a to ve spektrálním, jakož i v silném, a dokonce i norm-rezolventním smyslu. Nakonec si odvodíme rychlost této konvergence a vše ilustrujeme konkrétními příklady.cze
dc.description.abstractThis work aims to derive an effective model of the Laplacian with a metric in thin strips with the Neumann boundary condition. Firstly, the Neumann Laplace operator with a non-homogeneous failure will be defined as a self-adjoint operator on the Hilbert space by an associated quadratic form. Furthermore, this work shows the convergence of this operator to the one-dimensional effective model in the spectral, strong resolvent, even in the norm resolvent sense, all of which are illustrated with concrete examples. Finally, the rate of the convergence is derived.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectjednodimenzionální efektivní modelcze
dc.subjectneumannovské hraniční podmínkycze
dc.subjectNeumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchoucze
dc.subjectrezolventní konvergencecze
dc.subjectspektrální konvergencecze
dc.subjectNeumann boundary conditioneng
dc.subjectNeumann Laplace operator with a non-homogeneous failureeng
dc.subjectone-dimensional effective modeleng
dc.subjectresolvent convergenceeng
dc.subjectspectral convergenceeng
dc.titleEfektivní kvantová dynamika v tenkých oblastech s nehomogenitoucze
dc.titleEffective quantum dynamics in thin domains with non-homogeneityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeTušek Matěj
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record