Show simple item record

Marketing Strategy Plan of the City Beroun

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorBarbora Nedomová
dc.date.accessioned2019-09-07T22:52:17Z
dc.date.available2019-09-07T22:52:17Z
dc.date.issued2019-09-07
dc.identifierKOS-878879658705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85270
dc.description.abstractDiplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. První část definuje potřebná východiska, která souvisí s danou problematikou. V této části je charakterizován veřejný sektor, městský marketing a analýzy, které se při marketingu používají. Praktická část této práce se zaměřuje na charakteristiku města Beroun, jeho obyvatelé, vybavení, marketingový mix města Beroun a segmentace, targeting, positioning a diferenciace města Beroun. V této části jsou i potřebné analýzy. Výsledky těchto analýz byly použity pro vytvoření dotazníku. Po vyhodnocení výsledků tohoto dotazníku a srovnání se zmíněnými analýzami byla definována doporučení pro město Beroun, která by měla vést k plánování marketingových procesů ve městě.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis "Marketing Strategy Plan of the City Beroun" deals with the analysis of the current planning of marketing strategy and marketing mix of the city Beroun. The aim of this thesis is to create a marketing strategy plan for the city Beroun. This work is divided into two parts, theoretical and practical. The first part contains the necessary starting points, which are related to the issue. In this part is characterized public sector, urban marketing and analysis, which are used in marketing. The practical part focuses on the characteristics of the city Beroun, its inhabitants, equipment, marketing mix of the city Beroun and segmentation, targeting, positioning and differentiation of the city Beroun. This part contains necessary analyzes. The results of these analyzes were used to create a questionnaire. After evaluating the results of this questionnaire and comparing it with the mentioned analyzes, recommendations for the town of Beroun were defined, which should lead to planning of marketing processes in the city.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrozvoj městacze
dc.subjectveřejná službacze
dc.subjectbrandingcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectsegmentacecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectmarketing městacze
dc.subjectcestovní ruchcze
dc.subjecturban developmenteng
dc.subjectpublic serviceeng
dc.subjectbrandingeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectsegmentationeng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectcity marketingeng
dc.subjecttourismeng
dc.titlePlán marketingové strategie města Berouncze
dc.titleMarketing Strategy Plan of the City Berouneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeBoldi Simona
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record