Show simple item record

Comparing single- and multiple-shot radiation damages in materials relevant to prospective ICF reactors

dc.contributor.advisorJuha Libor
dc.contributor.authorZuzana Kuglerová
dc.date.accessioned2019-09-05T12:51:41Z
dc.date.available2019-09-05T12:51:41Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.identifierKOS-778483533005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85187
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje radiační zátěži materiálů uvažovaných pro konstrukci reaktorů pro inerciální fúzi. V obecné části popisuje očekávané radiační zatížení vnitřní stěny, uvádí přehled vlastností uvažovaných materiálů a publikovaných výsledků experimentů, v nichž se zkoumala jejich odolnost vůči extrémnímu ultrafialovému a rentgenovému záření. Ve speciální části jsou popsány a použity vybrané metody sloužící zde k analýze nevratných změn v ozářených vzorcích. Byla provedena analýza účinků mnoha impulzů vysokých harmonických na polymethylmethakrylát (PMMA) a amorfní uhlík.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is dealing with the radiation damage to materials considered for first walls of prospective ICF reactors. The general part of the thesis estimates both radiation and thermal loads on the first wall, provides an overview of relevant materials and their properties and summarizes published results of experiments testing selected materials by their well-controlled exposure to intense extreme ultraviolet and x-ray radiation delivered in a single pulse and multiple pulses. Methods used for analysis of irreversible changes in irradiated materials are described and utilized in the special part of the thesis. Detailed analysis of an action of many pulses of high-order harmonics in poly(methyl methacrylate) (PMMA) and amorphous carbon (a-C) is performed and reported here.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinerciální fúzecze
dc.subjectvnitřní stěna fúzního reaktorucze
dc.subjectradiační poškozenícze
dc.subjectablacecze
dc.subjectdesorpcecze
dc.subjectinertial fusioneng
dc.subjectfirst wall materialseng
dc.subjectradiation damageeng
dc.subjectablationeng
dc.subjectdesorptioneng
dc.titleSrovnání jednorázové a opakované radiační zátěže materiálů budoucích reaktorů pro inerciální fúzicze
dc.titleComparing single- and multiple-shot radiation damages in materials relevant to prospective ICF reactorseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePína Ladislav
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record