Show simple item record

Problematics of 3D printing

dc.contributor.advisorJeníková Zdeňka
dc.contributor.authorJiří Marek
dc.date.accessioned2019-08-31T22:52:00Z
dc.date.available2019-08-31T22:52:00Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.identifierKOS-883223146505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85137
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává v teoretické části rešerši na téma 3D tisk a technologii FDM (Fused Deposition Modeling) její proces výroby, problémy, které mohou při tisku nastat a základní materiály používané při této technologii. V praktické části je zpracováno měření mechanických vlastností, konkrétně tahových vlastností (mez pevnosti v tahu) materiálu ASA (=Akrylonitril-styren - akryl), při změně nastavení vnějších vrstev, struktury a zjištění vlivu pigmentu použitého materiálu na mez pevnosti.cze
dc.description.abstractThe diplom thesis deals with the theoretical part of the research on 3D printing and FDM technology (Fused Deposition Modeling), its production process, problems that may occur during printing and the basic materials used in this technology. The practical part deals with the measurement of mechanical properties, namely tensile properties (tensile strength) of ASA material (= acrylonitrile-styrene - acrylic), when changing the settings of the outer layers, structure and finding the influence of pigment used on the strength.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subjectFDM technologiecze
dc.subjectFused Deposition Modelingcze
dc.subjectASAcze
dc.subjectAkrylonitril-styren-akrylcze
dc.subjectmez pevnosti v tahucze
dc.subject3D printeng
dc.subjectFDM technologyeng
dc.subjectFused Deposition Modelingeng
dc.subjectASAeng
dc.subjectadditive technologyeng
dc.titleProblematika 3D tiskucze
dc.titleProblematics of 3D printingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeCerman Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitůcze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record