Show simple item record

Creating a Marketing Plan for a selected Companydc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorJakub Šulc
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:43Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:43Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883512344205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85110
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán. Analytická část práce začíná představením vybrané společnosti, poté je provedena situační analýza, po které následuje návrhová část práce. Tato část diplomové práce obsahuje navrhované marketingové cíle, marketingovou strategii, akční plán, rozpočet, a nakonec proces kontroly.cze
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to create a marketing plan for a selected company. The theoretical part summarizes general knowledge about marketing and marketing planning. It also describes marketing plan in details. The analytical part of the thesis begins with the introduction of the selected company, then a situational analysis if performer and is followed by part of proposal. This part of thesis includes proposed marketing goals, marketing strategy, action plan, butget and finally control process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketingové plánovánícze
dc.subjectmarketingový pláncze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectsituační analýzacze
dc.subjectmarketingové cílecze
dc.subjectmarketingová strategiecze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing planningeng
dc.subjectmarketing planeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectsituational analysiseng
dc.subjectmarketing goalseng
dc.subjectmarketing strategyeng
dc.titleTvorba marketingového plánu vybrané společnosticze
dc.titleCreating a Marketing Plan for a selected Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record