Show simple item record

Economic information system in the companydc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorEva Kouřilová
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:27Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:27Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223126305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85095
dc.description.abstractTato diplomová práce "Ekonomický informační systém v konkrétním podniku" se zabývá tématem ERP systému v Onřejovické strojírně, a. s. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky z oblasti ekonomických informačních systémů. V analytické části je charakterizované současné využívání informačního systému SyteLine společností, na kterou navazuje část návrhová. Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci a navrhnout řešení ke zlepšení využití systému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis „Economic information systém at the particular company“ focuses on the topic of ERP system at Onřejovická strojírna, a.s. The analytical part describes the current use of the SyteLine information system by the company, which is followed by the design part. The aim of this work is to evaluate the current situation and propose solutions to improve the use of the system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEkonomický informační systémcze
dc.subjectERP systémcze
dc.subjectimplementacecze
dc.subjectsledování zakázkycze
dc.subjectEconomic information systemeng
dc.subjectERP systemeng
dc.subjectimplementationeng
dc.subjectorder trackingeng
dc.titleEkonomický informační systém v konkrétním podnikucze
dc.titleEconomic information system in the companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record