Show simple item record

Application of the HCR method in an industrial enterprisedc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorOndřej Hlaváč
dc.date.accessioned2019-08-29T22:52:57Z
dc.date.available2019-08-29T22:52:57Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-883222981005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85042
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je aplikace hodinové nákladové sazby v průmyslovém podniku. Teoretická část obsahuje vymezení nákladů a jejich členění, kalkulační postupy a metodu hodinové nákladové sazby. Praktická část zahrnuje vlastní řešení problému. Výstupem je stanovení hodinové nákladové sazby a doporučení pro podnik.cze
dc.description.abstractThe object of the Bachelor´s thesis is an application of hour cost rate in an industrial enterprise. The theoretical part of the thesis contain definition of costs and costs classification, calculation procedure and the hour cost rate method. The practical part includes my own solving problem. The outpot of the thesis is a determination of the hour cost rate and recommendation for an enterprise.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHodinová nákladová sazbacze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectkalkulační postupycze
dc.subjectpřiřazování nákladůcze
dc.subjectBeneš a Lát a. s.cze
dc.subjectHour cost rateeng
dc.subjectcostseng
dc.subjectcalculation procedureeng
dc.subjectcost allocationeng
dc.subjectBeneš a Lát a.s.eng
dc.titleAplikace metody HNS v průmyslovém podnikucze
dc.titleApplication of the HCR method in an industrial enterpriseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMacík Jan
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record