Show simple item record

Technological design rules for metal 3D printingdc.contributor.advisorPelikán Lukáš
dc.contributor.authorMonika Kostková
dc.date.accessioned2019-08-25T22:52:14Z
dc.date.available2019-08-25T22:52:14Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-780406009305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84929
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou nejdříve popsány důležité pojmy týkající se problematiky aditivních technologií kovů a je popsán samotný proces metody spékání kovového prášku (Powder Bed Fusion). Dále jsou uvedeny parametry ovlivňující výsledek, rozepsány i další často využívané metody a popsány materiály, které lze pro kovový 3D tisk použít. Hlavní část je věnována soupisu doporučených technologických zásad, se kterými lze dosáhnout vyhovujících výsledků. Cílem práce je seznámit čtenáře s danou tématikou a vytvořit ucelený seznam obecných limitů pro metodu využívající spékání kovového prášku, které lze zkoušet na testovacím artefaktu. Ten dále slouží pro konfigurování nové, nebo stávající kovové 3D tiskárny.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis are firstly described important terms concerning the problems of additive technologies of metals and the process of metal powder sintering (Powder Bed Fusion). The following are the parameters that affect the result, other frequently used methods, and the materials that can be used for metallic 3D printing. The main part is devoted to a list of recommended technological principles with which we can achieve satisfactory results. The aim of this work is to acquaint the reader with the given topic and to create a comprehensive list of general limits for the metal powder sintering method that can be tested on a test artifact, which is further used to configure a new or existing 3D printer.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKovový 3D tiskcze
dc.subjectaditivní technologie kovucze
dc.subjectstrategie kovového 3D tiskucze
dc.subjecttavení kovového práškucze
dc.subjecttechnologická pravidla pro kovový 3D tiskcze
dc.subject3D metal printingeng
dc.subjectAdditive Manufacturing of metaleng
dc.subjectstrategy of 3D metal printingeng
dc.subjectPowder Bed Fusioneng
dc.subjecttechnological rules for 3D metal printingeng
dc.titleTechnologičnost konstrukcí staveb kovového 3D tiskucze
dc.titleTechnological design rules for metal 3D printingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTatíček František
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record