Show simple item record

Methods for CO2 separationdc.contributor.advisorŠulc Radek
dc.contributor.authorStanislav Viktora
dc.date.accessioned2019-08-25T17:51:55Z
dc.date.available2019-08-25T17:51:55Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifierKOS-883223204305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84895
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá způsoby separace CO2. Popisuje možné kroky ke snížení produkce CO2 do atmosféry v rámci technologie zachycení, a uložení nebo dalšího využití CO2. Výpočetní část je zaměřena na simulační model chemické absorpce CO2, která by následovala po spalování uhlí. Výpočetní část je rozdělena na studium různých procesních podmínek různé procesní podmínky a jejich vlivy, dále práce obsahuje ekonomický odhad provozních nákladů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses by means of CO2 separation. It describes the possible steps to decrease CO2 production into the atmosphere using the Carbon Capture and Storage and Utilization technology. The computational part is focused on simulation model of chemical absorption of CO2, that would follow the burning of coal. The calculation part is focused on the study of various process conditions and their effects, further the work contains an economic estimate of operating costs.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCO2cze
dc.subjectseparacecze
dc.subjectMEAcze
dc.subjectCCScze
dc.subjectAspen Pluscze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectCO2eng
dc.subjectseparationeng
dc.subjectMEAeng
dc.subjectCCSeng
dc.subjectAspen Pluseng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleZpůsoby separace CO2cze
dc.titleMethods for CO2 separationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTrejbal Jiří
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record