Show simple item record

Effect of surface treatment on the lifetime of resistance welding electrodes in the automotive industry

dc.contributor.advisorKolařík Ladislav
dc.contributor.authorPetr Hartman
dc.date.accessioned2019-08-22T22:52:30Z
dc.date.available2019-08-22T22:52:30Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifierKOS-784822668005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84749
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem experimentální činnosti pro zjištění vlivu povrchové úpravy na životnost svařovacích elektrod při svařování plechů používaných v automobilovém průmyslu. Teoretická část práce popisuje rozbor problematiky odporového bodového svařování tenkých ocelových plechů používaných při tvorbě karoserií automobilů. Experimentální část se zabývá návrhem a realizací samotného experimentu, vyhodnocením naměřených dat a závěrečným shrnutím experimentu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis tries to propose experimental activities to determine the influence of surface treatments on the life of welding electrodes in welding of sheets used in the automotive industry. The theoretical part of the thesis requires an analysis of the problem of resistance spot welding of thin steel sheets used in the creation of car bodies. The experimental part concerns the design and realization of the experiment itself, evaluation of measured data and final summary of the experiment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOdporové bodové svařovánícze
dc.subjectsvařovací bodovací čepičkacze
dc.subjectživotnost svařovacích bodovacích čepičekcze
dc.subjectNew Inorganic Trearmentcze
dc.subjectzkušební vzorekcze
dc.subjectzkušební plechcze
dc.subjectsvarová čočkacze
dc.subjectvyloučení zinkucze
dc.subjectResistance spot weldingeng
dc.subjectspot welding capeng
dc.subjectdurability of spot welding capseng
dc.subjectNew Inorganic Treatmenteng
dc.subjecttest sampleeng
dc.subjecttest sheeteng
dc.subjectwelding nuggeteng
dc.subjectexclusion of zinceng
dc.titleVliv povrchových úprav na životnost elektrod při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslucze
dc.titleEffect of surface treatment on the lifetime of resistance welding electrodes in the automotive industryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeDvořák Milan
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record