Show simple item record

Tribology for Aircraft Applications

dc.contributor.advisorDrašnar Petr
dc.contributor.authorMikoláš Rendl
dc.date.accessioned2019-08-22T22:51:57Z
dc.date.available2019-08-22T22:51:57Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifierKOS-763706665005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84726
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako tribologii pro letecké aplikace. Dále je práce zaměřena na parametry tribologického testu a jejich vliv při vyhodnocování tribologických vlastností materiálu. Experimentální část se zabývá porovnáním tribologických vlastností jako je koeficient tření či vyhodnocení opotřebení na základě snímku z profilometru pro sledované povrchy. Analýzy Pin-on-Disk byly provedeny jak při pokojové teplotě, tak při zvýšené teplotě. Výše zmíněným tribologickým analýzám byly podrobeny tenké vrstvy povlaků typu DLC, které jsou dopovány různým množstvím % Nb.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the scientific field of tribology. It describes tribology as a complex concept along with types of friction and wear. Part of the work is devoted to the influence of environment and tribology at elevated temperatures as well as to tribology for aircraft applications. Furthermore, the work is focused on the parameters of tribological test and their influence in the evaluation of tribological properties of material. The experiment deals with the comparison of tribological properties as a coefficient of friction or evaluation of wear based on profilometer images of several surfaces. Pin-on-Disc analyses were performed at both room and elevated temperatures. The samples are coated with different DLC surfaces containing certain amount of % Nb.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTribologiecze
dc.subjectPin-on-Diskcze
dc.subjectDLCcze
dc.subjecttřenícze
dc.subjectopotřebenícze
dc.subjectkoeficient třenícze
dc.subjectTribologyeng
dc.subjectPin-on-Disceng
dc.subjectDLCeng
dc.subjectfrictioneng
dc.subjectweareng
dc.subjectcoefficient of frictioneng
dc.titleTribologie pro letecké aplikacecze
dc.titleTribology for Aircraft Applicationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePakosta Michal
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record