Show simple item record

Secondary suspension for the experimental railway bogiedc.contributor.advisorKalivoda Jan
dc.contributor.authorPavel Pražák
dc.date.accessioned2019-08-21T22:51:38Z
dc.date.available2019-08-21T22:51:38Z
dc.date.issued2019-08-21
dc.identifierKOS-695599807705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84693
dc.description.abstractBakalářská diplomová práce je návrhovou studií rozboru vzájemných pohybů podvozku a skříně vozíku pro simulaci sekundárního vypružení kladkového stendu ČVUT. Cílem práce návrh sekundárního vypružení z výběru několika možností konstrukčního provedení. Pro zvolenou variantu "kolébkové uspořádaní" je přiřazen druh vypružení a zpracováno nadimenzování funkčních komponentů sestavy (návrh ložisek, lineárních vedení a kontrola pružiny, namáhaných prvků).cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is a design study of the analysis of bogie and cage of carriage movements for the simulation of the secondary suspension of the CTU roller rig. The aim of this work is to design the secondary suspension from the selection of several design options. For the selected "cradle arrangement" variant, the type of suspension is assigned and the dimensioning of the functional components of the assembly (bearing design, linear guides and spring control, stressed elements) is processed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkladkový stendcze
dc.subjectkolejové vozidlocze
dc.subjectstupně volnosticze
dc.subjectsekundární vypruženícze
dc.subjectkolébková soustavacze
dc.subjectpulley stendeng
dc.subjectrail vehicleeng
dc.subjectdegree of freedomeng
dc.subjectsecondary suspensioneng
dc.subjectcradle systemeng
dc.titleSekundární vypružení pro experimentální železniční podvozekcze
dc.titleSecondary suspension for the experimental railway bogieeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZelený Vojtěch
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record