Show simple item record

Metro Train - Line Ddc.contributor.advisorStreit Filip
dc.contributor.authorDaniel Kovalik
dc.date.accessioned2019-07-08T08:52:13Z
dc.date.available2019-07-08T08:52:13Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-765363189305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84497
dc.description.abstractV této práci se zabývám návrhem konceptu soupravy metra, určenou pro plánovanou linku D v Praze. Zabývám se zde především designem exteriéru a interiéru. Některé požadavky jsou již předvybrané sploečností, která by se měla tímto tématem zabývat v budoucnu, a na těchto požadavcích jsem svůj návrh zakládal. Cílem práce bylo vytvořit vizi, jak by mohla taková moderní autonomní souprava vypadatcze
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis I was working on a concept of new metro train, specifically for a future new metro line D in Prague. It is focused mainly on design of interior and exterior. Some requirements are already pre-set by a company which should be working on this theme in the near future. I based my designs on this requirements. The goal of this work should be a vision how could this modern and autonomous line look like.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetrocze
dc.subjectlinka Dcze
dc.subjectprahacze
dc.subjectkonceptcze
dc.subjectinteriercze
dc.subjectmetroeng
dc.subjectline Deng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectConcepteng
dc.subjectinterioreng
dc.titleSouprava metra - trasa Dcze
dc.titleMetro Train - Line Deng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKotas Patrik
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record