Show simple item record

Design of Lifting Equipment for Small Family Brewery

dc.contributor.advisorKanaval Jan
dc.contributor.authorKarel Šteker
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:22Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:22Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-780683545605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84357
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh a realizace nosné konstrukce zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovar v Řevnicích. Ke stěžejním požadavkům zadavatele této bakalářské práce je použití staré spolehlivé jeřábové kočky a respektování stavebních omezení budovy. Bakalářská práce je řešena komplexně, nejenom z hlediska konstrukčních prvků, ale i s ohledem na materiálové a technologické aspekty. V závěru je zahrnuté i ekonomické zhodnocení navržené a zrealizované varianty.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design and manufacture of lifting equipment for a small family brewery in Řevnice. The key requirements of the submitter of this bachelor thesis is to use an old reliable crane cat and respect for building limitations. The bachelor thesis is solved comprehensively, not only in terms of structural elements, but also with regard to material and technological aspects. The conclusion also includes the economic evaluation proposed and implemented variant.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZdvihací zařízenícze
dc.subjectjeřábové kočkycze
dc.subjectřetězycze
dc.subjectnosná konstrukcecze
dc.subjectpředepjatý šroubový spojcze
dc.subjectobráběnícze
dc.subjectdělení materiálucze
dc.subjectvrtánícze
dc.subjectsoustruženícze
dc.subjectLifting equipmenteng
dc.subjectcrane catseng
dc.subjectchainseng
dc.subjectsupporting structureeng
dc.subjectprestressed screw jointeng
dc.subjectmachiningeng
dc.subjectmaterial cuttingeng
dc.subjectdrillingeng
dc.subjectlathingeng
dc.titleNávrh zdvihacího zařízení pro malý rodinný pivovarcze
dc.titleDesign of Lifting Equipment for Small Family Breweryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřička Jaroslav
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record