Show simple item record

Vector data model of historic Vltava river - Frymburk and its neighborhooddc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorLucie Děkanová
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:21Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:21Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-780683448905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84354
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá změnami krajiny před výstavbou přehrady Lipno. Cílem práce je zvektorizování daného území pro porovnání s jeho dnešním využitím. Mezi části tohoto území patří například městys Frymburk nebo osada Frýdava. Zpracovány byly jak povinné císařské otisky, tak originální mapy stabilního katastru a také Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (SMO5). V této práci je popsána historie daného území, postup zpracování bakalářské práce a v neposlední řadě popsány problémy, které bylo nutné řešit během zpracování. Výsledkem je zvektorizovaná mapa s využitím ploch, tabulky a grafy porovnání současného s historickým stavem krajiny a v neposlední řadě webová aplikace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the changes of the land before reservoir Lipno was built. The main goal is to vectorize a given area and thereafter compare it with today's use of the land. This area is composed of Frymburk small-town or Frýdava settlement. Both Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadaster and Original maps of the Stable Cadaster or the first Derived State Map were used as important sources. In the bachelor thesis, the history of a given land is completely described, it also focuses on the data processing itself and last, but not least, some problems it was needed to face during working on the thesis are mentioned as well. As a result of the thesis, it is considered the vectorized map with the utilization of the area, charts, graphs, which contain the comparison of current and historical appearance of the landscape, or a web application.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLipnocze
dc.subjectpovinné císařské otiskycze
dc.subjectoriginální mapy stabilního katastru státní mapa odvozenácze
dc.subjectvektorizacecze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectLipnoeng
dc.subjectImperial Obligatory Imprintseng
dc.subjectOriginal maps of the Stable Cadastereng
dc.subjectDerived State Mapeng
dc.subjectvectorizationeng
dc.subjectweb applicationeng
dc.titleVektorový datový model staré Vltavy - Frymburk a okolícze
dc.titleVector data model of historic Vltava river - Frymburk and its neighborhoodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrejčí Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record