Show simple item record

Evaluation of measuring at the testing levelling area of Praha-Podbaba from epoch 1997-2017

dc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorElina Merdymshaeva
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:21Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:21Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-780683449505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84353
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením přesnosti nivelačního měření na nivelačním okruhu Praha-Podbaba z etapy 1997-2017 a vytvořením užitečného software pro zpracování ve výpočetním prostředí Matlab R2018a. Zaprve se data převedla do digitální podoby, potom byla vyrovnaná pomocí metody, základem které je metoda nejmenších čtverců. Dále následuje spektrální analyza pro určování peridiodicity výškových změn. Na konci se pomocí skriptů, napsaných pro výpočty, udělal program v prostředí pro vytvoření aplikací Matlab GUIDE.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with evaluation of levelling measurement accuracy at a circuit in Praha-Podbaba from epoch 1997-2017 and creating a useful software for processing the work in the computing environment MATLAB R2018a. First, the data is being digitalised, then adjusted with the help of a method based on least squares. Later follows spectral analysis for determining periodicity of height changes. At the end the program based on all the scripts written for the computations was created with the help of creating standalone applications environment MATLAB GUIDE.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNivelacecze
dc.subjectvyrovnánícze
dc.subjectMatlabcze
dc.subjectnivelační okruhcze
dc.subjectnivelační základnacze
dc.subjectpřevýšenícze
dc.subjectanalýza nivelacecze
dc.subjectspektrální analýzacze
dc.subjectGUIcze
dc.subjectMatlab GUIDEcze
dc.subjectLevellingeng
dc.subjectadjustmenteng
dc.subjectMATLABeng
dc.subjectlevelling circuiteng
dc.subjectlevelling baseeng
dc.subjectheight differenceseng
dc.subjectlevelling analysiseng
dc.subjectspectral analysiseng
dc.subjectGUIeng
dc.subjectMATLAB GUIDEeng
dc.titleVyhodnocení měření na zkušebním nivelačním okruhu v Praze-Podbabě z etapy 1997-2017cze
dc.titleEvaluation of measuring at the testing levelling area of Praha-Podbaba from epoch 1997-2017eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record