Show simple item record

Protection of buildings against the adverse effects of noise and vibrationsdc.contributor.advisorBrožová Lucie
dc.contributor.authorMartina Pěničková
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:03Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:03Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-695600271205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84339
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím" je vysvětlení podstaty hluku a vibrací, jejich vlivu na lidský organismus a shrnutí problematiky nepříznivého hluku a vibrací působící na objekt s popsanými možnostmi ochrany objektu. Součástí práce je reálný postup při zajištění ochrany konkrétního objektu, od identifikace rizika až po návrh ochrany a ocenění nákladů na opatření proti hluku a vibracím při výstavbě objektu.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Protection of buildings against the adverse effects of noise and vibrations" is to explain the nature of noise and vibrations, their influence on human organism and summarize the issue of unfavorable noise and vibration acting on the object with described possibilities of object protection. Part of the thesis is a real procedure to ensure the protection of a particular object, from risk identification to protection design and calculation of costs of measures against noise and vibration during building construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZvukcze
dc.subjectHlukcze
dc.subjectVibracecze
dc.subjectVibroizolacecze
dc.subjectOchrana proti hlukucze
dc.subjectOchrana proti vibracímcze
dc.subjectSoundeng
dc.subjectNoiseeng
dc.subjectVibrationseng
dc.subjectVibration isolationeng
dc.subjectNoise protectioneng
dc.subjectVibration protectioneng
dc.titleOchrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracímcze
dc.titleProtection of buildings against the adverse effects of noise and vibrationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠevčíková Alžběta
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record