Show simple item record

Measurement strategy and evaluation methodology influence on the measurement result in the rotating parts inspection on the CMMdc.contributor.advisorMikeš Petr
dc.contributor.authorOndřej Motl
dc.date.accessioned2019-06-27T22:52:13Z
dc.date.available2019-06-27T22:52:13Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-695599867305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84300
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na možnosti snímacích systémů používaných na souřadnicových měřicích strojích a prezentuje konkrétní produkty předních výrobců. Detailněji popisuje konstrukci a princip funkce dotykových snímacích systémů. V další části práce popisuje postup tvorby plánu měření v softwaru Calypso. Zde je definován pojem strategie měření a možnosti jejího nastravení. Toto téma je rozebráno v kontextu s měřením rotačních součástí. Pro vyhodnocení průměru a tvaru rotačních elementů jsou popsány nejběžnější metody. V poslední části jsou vyhodnoceny modelové úlohy reprezentující často se vyskytující případy měření v praxi.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on potential of probing systems for coordinate measuring machines, presenting particular products of prominent manufacturers. The construction and principle of function of contact probing systems is described more in detail. The next part covers creation process for a new measuring plan in Calypso software. The term measuring strategy and its setting is defined there. Measuring strategy is mentioned in context with the measurement of rotary parts. For diameter and form of rotary elements evaluation the most common methods are described. In the last section measurement result of specimens representing common tasks in dimensional metrology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCMMcze
dc.subjectsouřadnicové měřicí strojecze
dc.subjectsnímací systémycze
dc.subjectspínací systémycze
dc.subjectměřicí systémycze
dc.subjectstrategie měřenícze
dc.subjectCalypsocze
dc.subjectkruhovitostcze
dc.subjectCMMeng
dc.subjectcoordinate measuring machineseng
dc.subjectprobing systemseng
dc.subjecttouch and trigger systemseng
dc.subjectmeasuring systemseng
dc.subjectmeasuring strategyeng
dc.subjectCalypsoeng
dc.subjectroundnesseng
dc.titleVliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMMcze
dc.titleMeasurement strategy and evaluation methodology influence on the measurement result in the rotating parts inspection on the CMMeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKotrč Jiří
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record