Show simple item record

Concentration of Air Ions and their Influence on Humansdc.contributor.advisorVeverková Zuzana
dc.contributor.authorTereza Faltysová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:36Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:36Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-884677926005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84270
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem iontového mikroklima v budovách. V teoretické části je zpracována podrobná rešerše na dosavadní poznatky. Rešerše zkoumá problematiku iontů od jejich vzniku, přes faktory ovlivňující jejich výskyt, až po význam působení na člověka. Praktická část práce se zabývá měřením koncentrace iontů v pobytových místnostech a posouzením vlivu nuceného větrání v porovnání s větráním přirozeným. Dále pak práce zkoumá další vlivy na iontové mikroklima, kterými je koncentrace radonu, pobyt osob, větrání okny a koncentrace CO2. Měřením nebyly zjištěny konzistentní výsledky a problematiku je potřeba podrobit detailnějšímu zkoumání.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic of electro-ionic microclimate in the indoor environment. In the theoretical background chapter, the author introduces the topic of ions, ionization, the aspects affecting the number of negative ions and the significance of the impact of negative air ions on humans. In the practical part, the author has investigated the impact of ventilation duct in comparison with natural ventilation. Several measurements of air ion concentration were done. Inconsistent results explored that the topic is more unexpectedly complex. Therefore more factors were investigated such as the effect of natural ventilation, CO2 concentration, presence of people and radon concentration. Measurements of these factors did not bring any consistent results. Therefore it was set that this topic is opened to further comprehensive research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzáporný iontcze
dc.subjectionizacecze
dc.subjectvnitřní prostředí budovcze
dc.subjectiontové mikroklimacze
dc.subjectkoncentrace vzdušných iontůcze
dc.subjectvliv na člověkacze
dc.subjectnegative ioneng
dc.subjectionizationeng
dc.subjectindoor environmenteng
dc.subjectconcentration of air ionseng
dc.subjectinfluence on humanseng
dc.titleKoncentrace vzdušných iontů a jejich vliv na člověkacze
dc.titleConcentration of Air Ions and their Influence on Humanseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMathauserová Zuzana
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record