Show simple item record

Energy Assessment of the Building

dc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorJitka Mazurková
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:14Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:14Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880323602305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84250
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá energetickým hodnocením 2 budov, kdy jsou porovnávány 2 základní metodiky výpočtů ve výpočetních nástrojích. Dále se práce zabývá celým základním tématem energetické certifikace budov.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with energy evaluation of 2 buildings, two basic methodologies of calculations are compared in computational tools. Also, the thesis deals with the whole basic theme of energy certification of buildings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectEnergiecze
dc.subjectPHPPcze
dc.subjectsoftwarecze
dc.subjectcertifikacecze
dc.subjectbudovycze
dc.subjectdůmcze
dc.subjectmetodikacze
dc.subjectprogramycze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectsrovnánícze
dc.subjectvýpočetcze
dc.subjectLEEDcze
dc.subjectBREEAMcze
dc.subjectSBToolCZcze
dc.subjectDGNBcze
dc.subjectEnergyeng
dc.subjectPHPPeng
dc.subjectsoftwareeng
dc.subjectcertificationeng
dc.subjectbuildingeng
dc.subjecthouseeng
dc.subjectmethodologyeng
dc.subjectprogramseng
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectoffice buildingeng
dc.subjectcomparisoneng
dc.subjectcalculationeng
dc.subjectLEEDeng
dc.subjectBREEAMeng
dc.subjectSBToolCZeng
dc.subjectDGNBeng
dc.titleEnergetické hodnocení budovycze
dc.titleEnergy Assessment of the Buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeVávra Petr
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record