Show simple item record

The Use of Modern Technical Systems for the Treatment of the Indoor Environment in Historic Buildings

dc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorBarbora Janů
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:34Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:34Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-781235142205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84224
dc.description.abstractPráce se v první části zabývá přehledem historických systémů pro úpravu vnitřního prostředí v historických budovách. Dále je zmíněn současný přístup k problematice, požadavky na vnitřní klima a možnosti moderních systémů, které lze využít při rekonstrukcích. Větší důraz je kladen na požadavky muzejních exponátů. V závěru první části jsou detailněji uvedeny příklady dvou projektů na úpravu vnitřního prostředí v historických budovách. Druhá část práce se na úrovni dokumentace pro stavební povolení zabývá návrhem konceptu systému pro úpravu vnitřního prostředí v Královském letohrádku. Navrhuje rovnotlaký vzduchotechnický systém a související stavební úpravy objektu.cze
dc.description.abstractIn the first part, this thesis overviews historical systems used for the conditioning of indoor premises of historical buildings. Furthermore, the current approach to the issue is discussed, mainly regarding the requirements concerning the indoor climate. The possibilities offered, by more contemporary climate control systems, that can be used during reconstructions of said historical buildings, were explored. More emphasis is placed on the requirements of museum exhibits. At the end of the first part, examples of two projects dealing with conditioning of indoor spaces were introduced. The second part of the thesis deals with the design of the concept of system for the conditioning of the internal environment in the Royal summer palace at the level of the building permit documentation. It proposes an equal-pressure air conditioning system and related building modifications to the existing building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsystémy TZBcze
dc.subjecthistorické budovycze
dc.subjectinterní mikroklimacze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectvětrání a klimatizacecze
dc.subjectpřípadová studiecze
dc.subjectbuilding services systemseng
dc.subjecthistorical buildingseng
dc.subjectindoor microclimateeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectventilation and conditioningeng
dc.subjectcase studyeng
dc.titleVyužití moderních technických systémů pro úpravu vnitřního prostředí v historických budováchcze
dc.titleThe Use of Modern Technical Systems for the Treatment of the Indoor Environment in Historic Buildingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMiškovský Petr
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record