Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorŠmolík Michal
dc.contributor.authorJakub Sedláček
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:21Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:21Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-780959837205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84220
dc.description.abstractObjekt rodinného domu se nachází v poměrně klidné lokalitě nedaleko Prokopských skal v městské části hlavního města Prahy, konkrétně Praha 5 - Hlubočepy. Návrh byl proveden na základě stanovených kritérií a investičních požadavků investora stavby za účelem začlenění původního objektu stodoly, který je součástí předmětného pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu. Jedná se o rodinný dům pro manželský pár se dvěma dětmi ve věku 10 a 12 let, kde je nutno vytvořit odpovídající podmínky k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Navrhovaný objekt se vzhledem k malé ploše pozemku, snaží minimalizovat zastavěnou plochu rodinného domu a využít původní objekt stodoly do celkového navrhovaného konceptu. Návrh využívá torzo původního objektu a zachovává tak tvarosloví zástavby odpovídající městské části Prahy 5. Vestavbou do původního objektu vzniká přehledné členění pozemku na dvůr s vjezdem, severozápadně orientovanou zahradou a přehledně zónovaným objektem rodinného domu. Klidová zóna je umístěna v podkroví s jižně orientovanými dětskými pokoji a severně orientovanou ložnicí pro manželský pár. Společenské, nebo-li denní prostory jsou propojeny skrze terasu se zahradou a oddělena od rušné ulice technickým zázemím objektu a garáží. Rodinný dům se nachází na spojnici ulic Hlubočepská a Slivenecká s jižním průčelím a severozápadní zahradou. Morfologie terénu pozemku je rovinatého charakteru. Vstup na parcelu je z přilehlých ulic. Pozemek z východu a západu lemují dva slepé štíty sousedních objektů.cze
dc.description.abstractThe designed family house is situated in a relatively peaceful location close to Prokopské skály in Prague, namely Prague 5 - Hlubočepy. The building was designed according to the client's criteria and the investor's financial requirements. One of the main konditions was to incorporate into the family house structure an original barn building that occupied the objective property. Most important design goal was to create sufficient living quarters for a family of four, a married couple and their two children age 10 and 12. Due to the relatively small plot, the design minimizes the family house built-up area by using an existing barn building as part of the new overall concept. Using the original barn building torso, the design conserves the accidence of the Prague 5 city district. Building into the original structure created a well arranged plot with a drive-in yard, northwest oriented garden, and a family house with transparent zone position. The quiet zone is positioned in the attic. It includes south oriented children rooms and north oriented master bedroom for the parents. The social, daily quarters are interconnected by a terrace with a garden, and they are separated from the busy street by technical premises of the building and garage. With its house front facing south and northwest oriented garden, the family house is located at the junction of Hlubočepská and Slivenská streets. Terrain morphology of the plot is level and it is accessible from the adjacent streets. From East and West two blind building gables border the land.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectzahradacze
dc.subjectvestavbacze
dc.subjectzachování původního objektucze
dc.subjectdvůrcze
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectgardeneng
dc.subjectbuilt-ineng
dc.subjectpreservation of the original buildingeng
dc.subjectyardeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovotná Petra
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record