Show simple item record

Impact of the Discharge Flow on the Compressor Inlet Temperaturedc.contributor.advisorKlesa Jan
dc.contributor.authorLukáš Procházka
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:19Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:19Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-780406020705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84213
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá CFD analýzou odpouštěcího ventilu a vlivem odpouštění na teplotu vzduchu na vstupu do kompresoru turbovrtulového motoru společnosti GEAC. Cílem této práce bylo zpřesnit geometrii odpouštěcího ventilu, provést výpočet a vyhodnotit výsledky v porovnání s naměřenými daty. Data a veškeré informace byly poskytnuty společností GEAC. První část práce obsahuje úvod do teorie leteckých kompresorů a popis funkce odpouštěcího ventilu. Následně jsou shrnuty základy počítačové dynamiky tekutin a v druhé části je popsán postup práce při výpočtu a vyhodnocení výsledků.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with CFD analysis of the bleed valve and the effect of bleeding on air temperature at the GEAC turboprop engine compressor inlet. The aim of this work was to refine the geometry of the bleed valve, perform the calculation and evaluate the results compared to the measured data. Data and all information was provided by GEAC. The first part of the thesis contains an introduction to the theory of air compressors and a description of the function of the bleed valve.The second part contains description of work on calculation and evaluation of results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOdpouštěcí ventilcze
dc.subjectKompresorcze
dc.subjectTurbovrtulový motorcze
dc.subjectDynamika tekutincze
dc.subjectCFDcze
dc.subjectANSYS CFXcze
dc.subjectBleed valveeng
dc.subjectCompressoreng
dc.subjectTurboprop engineeng
dc.subjectFluid Dynamicseng
dc.subjectCFDeng
dc.subjectANSYS CFXeng
dc.titleVliv odpouštění na teplotu vzduchu na vstupu do kompresoru turbovrtulového motorucze
dc.titleImpact of the Discharge Flow on the Compressor Inlet Temperatureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČížek Michal
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record