Show simple item record

Riding-Halldc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorMarkéta Jandová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:59Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:59Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600285905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84200
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je návrh konstrukce zastřešení kruhového halového objektu jako jízdárny se stájemi a zázemím. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části, které doplňují fotografie 3D modelu. Statická část obsahuje výpočty zatížení podle norem ČSN EN a výstupy výpočtového modelu SCIA. Výkresová část se skládá z půdorysu stavby, jednoho příčného řezu, výkresu vazníků a výkresu střechy, dále pak z několika detailů.cze
dc.description.abstractThe theme of this bachleor htesis is the design the construction of the roof of a circular riding-hall with stables and the staff part. The bachleor thesis consist of static part, drawing part and fotos of 3D model. The static part consist of calculation of load according to standards ČSN EN and report of numeric software SCIA. The drawing part consist of ground plan, cross section, drawing of beams, roof construction and few details.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDřevocze
dc.subjectjízdárnacze
dc.subjectkruhová halacze
dc.subjectlepené lamelové dřevocze
dc.subjectnosníkcze
dc.subjectvaznicecze
dc.subjectohybcze
dc.subjectsmykcze
dc.subjectWoodeng
dc.subjectriding halleng
dc.subjectcircular halleng
dc.subjectglued laminated woodeng
dc.subjectbeameng
dc.subjectpurlingeng
dc.subjectbendingeng
dc.subjectskiddineng
dc.titleJízdárnacze
dc.titleRiding-Halleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČervený Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record