Show simple item record

Revitalization Study of the Rožanský Stream

dc.contributor.advisorKoudelka Petr
dc.contributor.authorFrantišek Novotný
dc.date.accessioned2019-06-26T22:52:20Z
dc.date.available2019-06-26T22:52:20Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-593779772205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84090
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá revitalizací Rožanského potoka v zátopě plánované suché nádrže u obce Království v délce zhruba 300 m. Cílem je zpracování revitalizace toku, s ohledem na dané podmínky a omezení území. V současnosti je Rožanský potok zahloubený a napřímený, což je nežádoucí z hlediska odtokových poměrů. Návrh vychází z morfologie prostředí a hydrotechnických parametrů toku. Je nutné dodržet některé podmínky návrhu, které vycházejí z majetkoprávního vypořádání. Stejně tak je nutné zachovat funkčnost odvodnění na přilehlých zemědělských pozemcích. Součástí bakalářské práce je i zhodnocení vlivů revitalizace na jednotlivé složky prostředí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the revitalization of the Rožanský stream in the flooded area of the planned dry reservoir near the village of Království in the length of about 300 m. The aim is to design the revitalization of the stream with respect to the given conditions and limitations of the area. At present, the Rožanský stream is recessed and straightened, which is undesirable in terms of drainage conditions. The design is based on the morphology of the environment and hydrotechnical parameters of the stream. It is necessary to meet certain conditions of the proposal, which are based on property settlement. Similarly, drainage functionality on adjacent agricultural lands must be maintained. Part of the thesis is also an evaluation of the effects of revitalization on individual components of the environment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRevitalizacecze
dc.subjectprůtokcze
dc.subjectkapacita korytacze
dc.subjectsuchá nádržcze
dc.subjectpodélný skloncze
dc.subjectodvodněnícze
dc.subjecttůňcze
dc.subjectRevitalizationeng
dc.subjectfloweng
dc.subjectcapacity of the riverbedeng
dc.subjectdry reservoireng
dc.subjectlongitudinal slopeeng
dc.subjectdrainageeng
dc.subjectpooleng
dc.titleStudie revitalizace Rožanského potokacze
dc.titleRevitalization Study of the Rožanský Streameng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDavid Václav
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record