Show simple item record

Strain Guages Measurements at Higher Temperaturesdc.contributor.advisorDoubrava Karel
dc.contributor.authorLukáš Zaslavskij
dc.date.accessioned2019-06-21T22:52:28Z
dc.date.available2019-06-21T22:52:28Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-781236891605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83652
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické měření obecně, dále je kladen větší důraz na měření za vyšších teplot. V následné experimentální části je provedeno měření za vyšších teplot se snahou vyšší teplotu kompenzovat vlastnostmi tenzometru nebo způsobem zapojení. Tato část je doplněna o porovnání s teoretickým výpočtem zatížení.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is concerned about strain gauge measuerement at higher temperatures. Its goal is to observe problems that ocurs at higher temperatures and possibilities of their compensation. In the introductary chapters basics of strain gauge measurement are described, then the focus is on measurement at higher temperatures. In experimental part measurement at higher temperatures is done with effort to compensate higher temperature with properities of strain gauges or wiring method. This part is supplemented by teoretical load calculation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttenzometriecze
dc.subjectodporový tenzometrcze
dc.subjectvyšší teplotacze
dc.subjectstrain gauge measurementeng
dc.subjectresistance strain gaugeeng
dc.subjecthigher temperatureeng
dc.titleTenzometrické měření za vyšších teplotcze
dc.titleStrain Guages Measurements at Higher Temperatureseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePadovec Zdeněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record