Show simple item record

Dynamic obstacle avoidance for autonomous F1/10 cardc.contributor.advisorSojka Michal
dc.contributor.authorJaroslav Klapálek
dc.date.accessioned2019-06-19T22:53:02Z
dc.date.available2019-06-19T22:53:02Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-860412630705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83424
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu automobilu křižovatkou je popsán, implementován a otestován na simulátoru a na platformě F1/10. Tato platforma je model auta, sestavená pro účast na soutěži autonomních modelů a která je dále využívána jako model skutečného autonomního automobilu pro testování algoritmů.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the problem of controlling intersections with autonomous cars. Upon reviewing control methods, distributed intersection control was selected. An algorithm for solving these traffic situations is described, implemented, tested in simulation, and evaluated on F1/10 platform. F1/10 platform is an RC-based car model, that is used for competitions. Also, it is used as an autonomous vehicle model for testing the algorithms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectřešení křižovatekcze
dc.subjectkřižovatkacze
dc.subjectkombinovaná dopravacze
dc.subjectdopravní situacecze
dc.subjectsamořiditelný automobilcze
dc.subjectF1/10cze
dc.subjectStagecze
dc.subjectROScze
dc.subjectintersection controleng
dc.subjectintersectioneng
dc.subjectmixed trafficeng
dc.subjecttraffic situationeng
dc.subjectautonomous careng
dc.subjectF1/10eng
dc.subjectStageeng
dc.subjectROSeng
dc.titleVyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10cze
dc.titleDynamic obstacle avoidance for autonomous F1/10 careng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKerner Jiří
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record