Show simple item record

Design and Realization of a Device for Oscillometric Pulsation Sensing

dc.contributor.advisorHavlík Jan
dc.contributor.authorJana Ortová
dc.date.accessioned2019-06-17T22:51:37Z
dc.date.available2019-06-17T22:51:37Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifierKOS-860414363605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83305
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k automatickému měření oscilometrických pulzací z pažní manžety natlakované na suprasystolický tlak. Z naměřených oscilometrických pulzací je možné detekovat časové zpoždění mezi přímou a odraženou pulzní vlnou, určit rychlost šíření pulsní vlny a na základě této rychlosti pak hodnotit arteriální tuhost jako významný prediktivní faktor kardiovaskulárních onemocnění. Z manžety natlakované na suprasystolický tlak se tlakové pulzace přenášejí do pneumatického obvodu, sestaveného z dostatečně rigidních hadiček. Pneumatický obvod je během měření rozdělen ventilem na část dynamickou, do které se skrze pažní manžetu propagují oscilace způsobené pulzacemi tlaku krve a na část statickou, ve které je pomocí rezervoáru udržován střední (referenční) tlak. Tlakový rozdíl mezi těmito částmi je snímán diferenciálním senzorem MPX7002. Mikroprocesorem realizovaného zařízení je vývojová deska Arduino Nano, která také zprostředkovává komunikaci s počítačem skrze navržený řídicí a měřicí software. Pomocí simulátoru tlaku byla ověřena statická přesnost realizovaného měřicího zařízení a těsnost pneumatického okruhu. Vzorovým měřením bylo ověřeno, že oscilometrické pulzace naměřené realizovaným zařízením jsou v dostatečné kvalitě, a tudíž vhodné pro následný výpočet rychlosti šíření pulzní vlny.cze
dc.description.abstractThis paper presents the design and realization of the device for measurement of the oscillometric pulsations in arm cuff pressurized to suprasystolic pressure. The obtained oscillometric pulsations allow a determination of the delay between straight and reflected pulse wave, pulse wave velocity (PWV) and according to this to take knowledge about arterial stiffness as a significant predictive factor of cardiovascular disease. A suprasystolic pressure pulsations are transferred from the arm cuff to the pneumatic circuit created from sufficiently rigid tubing. While measuring, the pneumatic circuit is separated into the dynamic and static part. While the dynamic part represents oscillometric pulsations transferred from the cuff, the static part holds the suprasystolic pressure as a reference. The pressure difference between those parts is measured by the differential sensor MPX7002. A controlling of the device and communication with the PC is through an own software application supported by Arduino Nano board. A static accuracy of the sensors and tightness of the pneumatic part was evaluated by pressure simulator FLUKE ProSim8. The quality of obtained oscillometric pulsations has been verified by the test measurement and is sufficient and suitable for later calculation of PWV.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOscilometrické pulzacecze
dc.subjectRychlost šíření pulzní vlny (PWV)cze
dc.subjectArteriální tuhostcze
dc.subjectDiferenciální tlakový senzorcze
dc.subjectSuprasystolický tlakcze
dc.subjectOscillometric pulsationseng
dc.subjectPulse wave velocity (PWV)eng
dc.subjectArterial stiffnesseng
dc.subjectDifferential pressure sensoreng
dc.subjectSuprasystolic pressureeng
dc.titleNávrh a realizace zařízení pro snímání oscilometrických pulsacícze
dc.titleDesign and Realization of a Device for Oscillometric Pulsation Sensingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeNovotný Jan
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record