Show simple item record

Transport Services in Region Benešovdc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorJan Kruntorád
dc.date.accessioned2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.available2019-06-16T22:52:12Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-884383922305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83278
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Dopravní obslužnost Benešovska" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti vybrané části okresu Benešov a návrh nového stavu dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který cestujícím přinese kvalitnější dopravní obsluhu, zejména s využitím potenciálu přestupních vazeb mezi prostředky veřejné dopravy.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis „Transport Services in Region Benešov“ is to analyze the current situation of transport services in the chosen area of Region Benešov and to propose a new system of transport services. The aim of the thesis is the proposal of a system that will provide a higher quality of transport services with the focus on intersections among public transport.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBenešovskocze
dc.subjectStředočeský krajcze
dc.subjectdopravní obslužnostcze
dc.subjectveřejná hromadná dopravacze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectspojenícze
dc.subjectnávaznosticze
dc.subjectautobusycze
dc.subjectvlakycze
dc.subjectjízdní řádycze
dc.subjectRegion Benešoveng
dc.subjectThe Central Bohemia Regioneng
dc.subjectTransport serviceseng
dc.subjectPublic transporteng
dc.subjectIntegrated public transport systemeng
dc.subjectConnectioneng
dc.subjectTraffic intersectionseng
dc.subjectBuseseng
dc.subjectTrainseng
dc.subjectTimetableseng
dc.titleDopravní obslužnost Benešovskacze
dc.titleTransport Services in Region Benešoveng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJareš Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record