Show simple item record

Analysis of Stress in the company and its elimination

dc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorVáclav Petržík
dc.date.accessioned2019-06-16T22:51:49Z
dc.date.available2019-06-16T22:51:49Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-780961589305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83274
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, která obsahuje mimo jiné také základní teoretický aparát, byly stanoveny 3 základní hypotézy, které se týkají stresového zatížení zaměstnanců, např. Stres se negativně pro-jevuje do pracovních výkonů zaměstnanců. Následně byl vytvořen dotazník s celkem 33 otázka-mi, který byl rozeslán všem zaměstnancům společnosti a jehož cílem bylo poskytnout odpověď na stanovené hypotézy. Dotazník zároveň obsahoval celou řadu dalších otázek, které měly zjistit vliv stresu na pracovní výkony, příčiny stresu a ostatní souvislosti. Po týdenním dotazníkovém šetření byly všechny odpovědi analyzovány. Druhá část práce obsahuje detailní výsledky průzkumu, včetně vyhodnocení stanovených hypo-téz. Na závěr práce byly na základě výsledků a s použitím odborné literatury navrženy rady a doporučení, jak eliminovat úroveň stresu ve vybrané firmě.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to analyse, by using the right tools, level of stress in a selected com-pany. Based on the results, stress-eliminating process was supposed to be proposed. In the first and also more theoretical part of the thesis 3 basic hypotheses, related to stress loss of employ-ees and its negative impact on the work performance, were defined. Then a questionnaire with 33 predominantly stress related - questions was sent to all employees. It's objective was to gather answers to the previously defined hypotheses. Later, all the answers were analysed. Second part of this thesis deals with the detailed analysis of the survey including evaluation of the hypotheses. The end of the thesis, using specialised literature combined with the survey re-sults, advices and recommends how to eliminate stress levels in the chosen company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStrescze
dc.subjectúroveň stresucze
dc.subjectstresová zátěžcze
dc.subjectanalýza stresucze
dc.subjectdopady stresucze
dc.subjecteliminace stresucze
dc.subjectrady proti stresucze
dc.subjectstresseng
dc.subjectstress leveleng
dc.subjectstress loadeng
dc.subjectstress analysiseng
dc.subjectstress impactseng
dc.subjectstress eliminationeng
dc.subjectstress elimina-tion adviceeng
dc.titleAnalýza strestu ve firmě a jeho eliminacecze
dc.titleAnalysis of Stress in the company and its eliminationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeDobrovská Dana
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record